Jakie szkolenia można podjąć?

Szkolenia zwiazane z zegluga srodladowa
08-12-22 | Aktualności

Szkolenia żeglugi śródlądowej - bezpieczeństwo

Ważne jest, aby wiedzieć, że szkolenie w zakresie nawigacji śródlądowej wiąże się z zapewnieniem optymalnej ochrony, ponieważ z tego typu pracą związane są pewne niebezpieczeństwa. Ryzyko to może obejmować drobne urazy, utratę życia lub szkody materialne, takie jak zniszczenie sprzętu i towarów.

Wszystkim kursantom należy zapewnić bezpieczne środowisko, w którym mogą zapoznać się z podstawami nawigacji na każdej jednostce pływającej. Jeśli nie jest to możliwe, ponieważ wymagałoby to zbyt wielu środków, może wystarczyć odosobnione miejsce, o ile dostępny jest odpowiedni nadzór ze względu na potencjalne zagrożenia, takie jak wpadnięcie na głęboką wodę lub wejście na mieliznę, gdy nie jest się odpowiednio przeszkolonym przez instruktora, który wie, co robi.

Szkolenia żeglugi śródlądowej - zagrożenia

Szkolenie w zakresie żeglugi śródlądowej, to program edukacyjny mający na celu przygotowanie marynarzy do pracy na statkach śródlądowych.

Ryzyko wypadnięcia za burtę statku na wodach otwartych jest niewielkie. Jednak po wejściu statku do portów i innych płytkich wód ryzyko to znacznie wzrasta ze względu na kolizje z linią brzegową, dokami i obiektami stałymi, takimi jak statki, które mogą powodować wypadki, takie jak zderzenia lub wywrócenia się statku.

Szkolenia żeglugi śródlądowej - praktyczne aspekty

Nawigacja śródlądowa, w odróżnieniu od nawigacji przybrzeżnej, jest dziedziną nawigacji na rzekach i innych śródlądowych drogach wodnych.

Szkolenie z zakresu nawigacji dla osób zawodowo zajmujących się żeglugą śródlądową można podzielić na trzy kategorie: wiedza teoretyczna na temat metod określania położenia; umiejętności praktyczne wymagane do poruszania się po rzece lub drodze wodnej z wykorzystaniem cech geograficznych (takich jak zakręty), prądów, konturów głębokości.


Autor wpisu loveWisła