Fundacja Wisła Warszawie

  • działamy na rzecz rozwoju żeglugi pasażerskiej oraz turystyki wodnej na rzece Wiśle
  • inspirujemy do podejmowania działań na rzecz turystycznego wykorzystania Wisły
  • propagujemy walorów regionów nadwiślańskich
  • podtrzymujemy, propagujemy i kultywujemy tradycje budowy drewnianych łodzi wiślanych
  • integrujemy podmioty działające na rzecz rzeki Wisły i jej rewitalizacji
  • organizujemy szkolenia oraz praktyki zawodowe związane z żeglugą śródlądową
  • wspieramy działania w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, ratownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej
  • podejmujemy aktywności na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej i ochrony środowiska w myśl zasad zrównoważonego rozwoju budujemy locję Wisły wraz z wizualizacją dna rzeki
  • wytyczenie bezpiecznego szlaku żeglownego (Projekt Wisła)

Zarząd Fundacji

Goławski Jarosław

Prezes Zarządu

Dziemidowicz Tomasz

Członek Zarządu

Zatoński Konrad

Członek Zarządu

Jędrasik Jacek

Członek Zarządu

Dane rejestrowe

Fundacja Wisła Warszawie

Wpisana do rejestru stowarzyszeń 29 maja 2015 r.
KRS: 0000560498
NIP: 5213698257
REGON: 361653610

ul. Morszyńska 63
02-925 Warszawa
fundacja@wislawarszawie.pl