Aktywny Wawer na Wiśle przy Plaży Romantycznej

Fundacja Wisła Warszawie w Roku Rzeki Wisły, czyli w 2017, będzie organizować imprezy sportowo-rekreacyjne, mające na celu popularyzację terenów Dzielnicy Wawer nad Wisłą i na Wiśle w okolicach Plaży Romantycznej. Eventy z udziałem nowoczesnych sportowych łodzi motorowych odbywać się będą z okazji Otwarcia Plaży Romantycznej 7 maja 2017 r. oraz 24 września na zakończenie sezonu […]

Fundacja Wisła Warszawie w Roku Rzeki Wisły, czyli w 2017, będzie organizować imprezy sportowo-rekreacyjne, mające na celu popularyzację terenów Dzielnicy Wawer nad Wisłą i na Wiśle w okolicach Plaży Romantycznej. Eventy z udziałem nowoczesnych sportowych łodzi motorowych odbywać się będą z okazji Otwarcia Plaży Romantycznej 7 maja 2017 r. oraz 24 września na zakończenie sezonu letniego.

Z uwagi na chęć poszerzenia przez Dzielnicę Wawer oferty na wykorzystanie terenów rekreacyjnych nad Wisłą i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych wychodzimy z inicjatywą, która skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – mieszkańców i turystów Wawra.

Imprezy sportowo-rekreacyjne od wieków stanowią podstawę życia społecznego, nawiązywania kontaktów międzyludzkich, aktywizując ludzi, uczą praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w sztuce współzawodnictwa, przydatnej w każdej dziedzinie życia.

Z wielu badań wynika, że sport i rekreacja służą zaspokajaniu wewnętrznej potrzeby ruchu. Najczęstszym motywem zachęcającym do aktywności sportowo-rekreacyjnej są przyjemność i rozrywka, zdrowie i poprawa kondycji, a także spotkania w gronie ludzi podczas tego typu imprez.

Właśnie zarówno ze względów popularyzacji terenów rekreacyjnych Dzielnicy Wawer, jak i chęci uczestniczenia w wydarzeniach sportowych przez mieszkańców i turystów Wawra, uważamy, że organizacja eventów z niedostępną na co dzień atrakcją – tj. udziałem sportowych łodzi motorowych – poszerzy ofertę turystyczną dzielnicy i przyczyni się do realizacji celów.