Wisła - nasza historia

Wyklady historyczne o Wisle
24-08-23 | Aktualności

Wisła to rzeka przepływająca przez Polskę, Białoruś i Ukrainę. Jest to najdłuższa europejska rzeka należąca do basenu Morza Bałtyckiego.

Kultura nad Wisłą

Kultura nadwiślańska miała niezaprzeczalny wpływ na wszystkie aspekty życia, od religii i polityki po architekturę i sztukę.

Losy Polski ukształtowała przede wszystkim geografia, jako kraju położonego w Europie Środkowej, z rozległymi lasami (częściowo bagnistymi), żyznymi ziemiami uprawnymi, dostępem do dobrej jakości morskich szlaków handlowych; ponadto na przestrzeni dziejów oddziaływały na nią ludy germańskie, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu polskiej tożsamości, począwszy od schyłku Wielkich Moraw.

Wiślane legendy i mity

Wisła jest jedną z głównych rzek w Polsce. Ma długą historię i wiele legend, mitów, opowieści przekazywanych z biegiem czasu. Do dziś ludzie mówią o niej jak o żywej rzece, a jej zachowanie przypomina ludzkie.

Jedna z legend opowiada, że król Krakus pewnej nocy nie mógł zasnąć, ponieważ nad brzegami największej rzeki w jego królestwie rechotało tak wiele żab. Z każdego domu w mieście, w którym był kominek, przyniósł kłaczki, aż uzbierał małą górę, na której podpalił je na obu końcach.

Początki Wisły

Wisła bierze swój początek we wschodnich Karpatach, na wysokości 1800 metrów. Jej źródła znajdują się wśród skał i lodowców w pobliżu Jeziora Czorsztyńskiego, niedaleko granicy Polski ze Słowacją.

Rzeka płynie na odcinku 576 kilometrów, a następnie uchodzi trzema ramionami do Zatoki Gdańskiej nad Morzem Bałtyckim.

Dzieje Wisły

Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce, o długości około 1047 km. Przepływa przez obszar 65 500 kilometrów kwadratowych, a jej zlewnia zajmuje 47% terytorium Polski. Najszersza z nich ma 200 kilometrów i uchodzi do Zatoki Gdańskiej nad Morzem Bałtyckim.

Z rzeką łączy się historia państwowości polskiej - to nad nią powstawał kraj, który z rzeki czerpał źródło życia.


Autor wpisu loveWisła